คอร์สเรียนยิงธนู

คันธนู Barebow

เป็นคันธนูที่มีอุปกรณ์น้อยชิ้นกว่า แต่ความสนุกในการยิงกลับมีมากขึ้น ให้ความท้าทายมากขึ้น ด้วยวิธีการยิง เทคนิคการเล็ง ที่เป็นในลักษณะของ Barebow เอง จึงทำให้หลายคนลุ่มหลงเสน่ห์ในแบบเฉพาะตัวของธนูประเภทนี้

คันธนู Compound

ด้วยระบบรอกที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถูกออกแบบมาตามหลักกลศาสตร์ ทำให้เกิดแรงเปรียบเชิงกล ถึงแม้ว่าปีกของธนู Compound ที่หนักแรงกว่า แข็งกว่า แต่ผู้ยิงกลับใช้แรงน้อยกว่าในการรั้งสาย ทำให้การยิงธนูทดกำลังสามารถส่งถ่ายพลังงานทั้งหมดออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าคันธนูประเภทอื่น

คันธนู Recurve

คันธนูโค้งกลับ ถือเป็นประเภทที่ใช้ในการแข่งขันยิงธนูโอลิมปิกและอีกหลายกิจกรรมการแข่งขันอื่นๆ ถึงแม้ว่าคันธนูถูกผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีและวัสดุ สมัยใหม่ แต่ผู้ยิงเองต้องใส่ใจในรายละเอียดในทุกขั้นตอนการยิงมากที่สุด เพื่อที่จะให้ได้ประสิทธิภาพ และความแม่นยำ อย่างเต็มความสามารถ