Brace Height คืออะไร?

‘Brace height’ เป็นคำที่ผู้ยิงธนูควรจะต้องรู้จัก ไม่ว่าจะเป็นธนูประเภทไหน เพราะมันมีผลโดยตรงกับเรา กับคันธนู กับประสิทธิภาพในการยิงธนู

แล้ว Brace Height มันคืออะไรหล่ะ? ทำไมเราต้องใส่ใจมันขนาดนั้นเลยหรือ?

Brace height = ระยะรั้งของสายธนูกับคันธนู
ที่จริงแล้ว Brace height เป็นระยะห่าง ระหว่างสายกับจุดที่ลูกธนูสัมผัสกับ Plunger
(หากแต่ว่า ส่วนใหญ่ตำแหน่งของ Plunger จะอยู่ประมาณแนวเดียวกัน กับจุดสัมผัสตรงคอที่จับ Grip พอดี ซึ่งจะวัดได้ง่ายกว่า เราเลยมักจะวัดระยะรั้งห่าง ระหว่างสายกับ จุดสัมผัสตรงคอที่จับ Grip ของคันธนูแทน)

Measure Brace Height

สำหรับคันธนูประเภท Compound สมัยใหม่ ค่าระยะรั้งสาย Brace Height จะถูกกำหนดมาจากโรงงานผู้ผลิต, และเราควรรักษาค่าระยะห่างของสายไว้อย่างนั้นเสมอ เพื่อให้ธนูคงประสิทธิภาพในการยิงที่ดีที่สุดจากโรงงาน

สำหรับผู้ผลิตคันธนูประเภท Recurve และ Traditional อื่นๆ เช่น คัน Longbow มักจะมีกล่าวอยู่ในคู่มือธนูที่มาพร้อมกัน แนะนำให้ดูและเช็ค ค่า Brace Height ที่เหมาะสมในธนูแต่ละรุ่น แต่ละแบบ ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ

ถ้าหากคุณไม่สามารถหาค่า Brace Height ที่เหมาะสมจากคู่มือคันธนู Recurve ของคุณ ลองเทียบเคียงตารางข้างล่างนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตใช้เป็นค่าเทียบ ตามความยาวของคันธนูนั้นๆ

ค่า Brace height จะมีผลสำคัญหลักๆ 2 ส่วนกับ :-
– ความเร็วลูก
– ค่ายอมให้เกิดความผิดพลาดของธนู (ที่ฝรั่งเรียก Bow Forgiveness)

ถ้าพูดให้เข้าใจง่าย, ค่า Brace Height ที่สั้นหรือน้อย จะช่วยให้ธนูเพิ่มความเร็วให้กับลูกธนูได้

ลองสังเกต คันธนูด้านซ้ายจะมีค่าระยะรั้งสาย ที่สั้นกว่าอีกคันที่อยู่ทางขวา

เหตุผลทางกลศาสตร์ – เพราะคันธนูที่มีค่าอยู่ที่ 5” ลูกธนูจะอยู่บนสายนานกว่า สามารถผลักส่งลูกธนูได้มากกว่า ถึงแม้จะเป็นช่วงเพียงเสี้ยวของเสี้ยววินาทีแต่ลูกธนูจะรับพลังงานที่ถ่ายทอดจากสายในขณะยิงได้มากกว่าคันที่มีค่าที่ 9”

ผลในอีกด้านหนึ่ง สำหรับ Bow Forgiveness หรือแปลเป็นไทยว่า ‘ค่ายอมให้เกิดความผิดพลาดของธนู’ นั้นเกี่ยวข้องกับความแม่นยำ เที่ยงตรง
คันธนูที่มีค่า Brace Height ที่ 5” ค่าที่น้อยกว่า ลูกธนูจะอยู่บนสายนานกว่า คันที่มีค่าที่ 9” ถึงจะเป็นเพียงช่วงเสี้ยวของเสี้ยววินาที ลูกธนูที่อยู่บนสายนานขึ้น ย่อมอาจได้รับผลกระทำที่ผิดพลาดของผู้ยิงที่ไม่สมบูรณ์ได้มากกว่า อย่างน้อยก็จนกว่าลูกธนูจะพุ่งออกไป

ด้วยเหตุนี้ คันธนูประเภท Compound Target ซึ่งเน้นประสิทธิภาพของความแม่นยำที่สูง เพื่อยิงให้เข้าตำแหน่ง x โดยปรกติมักจะมีค่าระยะรั้งสาย Brace Height อยู่ที่ 8” – 9” น้อยมากที่จะมีคัน Target ที่มีค่า Brace Height น้อยกว่า 7”

ในทางกลับกัน คัน Compound ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ หรือ ยิงเป้า 3-D ซึ่งต้องการความเร็วลูกธนูที่สูง โดยทั่วไปมักจะมีระยะ Brace Height อยู่ที่ 5″ – 7”

คันธนูที่ใช้ยิง Target ไม่ต้องการความเร็วมากนัก แต่เน้นความแม่นยำ ในขณะที่คันล่าสัตว์ และยิงเป้า 3-D จะมีความเร็วลูกสูงกว่าแต่ความแม่นยำด้อยกว่า

ทั้งหมดนี้ก็มีผลจาก ค่าระยะรั้งสายของธนู หรือที่เรียกว่า Brace Height ทั้งสิ้น.

เรียบเรียงจากบทความของ P.J.Reilly

error: เวปไซต์นี้ ป้องกันคัดลอกเนื้อหา !!