ตำแหน่งการวางมือที่เหมาะสม

ตำแหน่งการวางมือ เป็นเรื่องสำคัญ

คะแนนที่ดีจากการยิงธนูในแต่ละลูก ล้วนเริ่มต้นมาจากการวางมือในลักษณะที่ถูกต้องลงบน Grip
สนามยิงธนู AF เราเน้นเรื่องการวางตำแหน่งมือ ลงบน Grip มือจับ

นักกีฬาธนูหลายคนมีปัญหาในการยิง ไม่สามารถคงขนาดกลุ่มลูกธนูที่ยิงได้ บางลูกกระจายออก ไม่สามารถรวมกลุ่ม หรือยิงให้กลุ่มเล็กลงได้ สิ่งแรกเลยที่ต้องพิจารณา คือ ผู้ยิงถือคันหรือวางมือลงบนคันอย่างไร

หลายๆ คนเห็น Grip มือจับคันธนูที่มีรูปร่างลักษณะคล้าย Grip ด้ามจับของปืนสั้น จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนไขว้เขว วางมือบนคันอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม

การวางมือจับลงบน Grip เหมือนการจับด้ามปืน บอกได้เลยว่าคุณกำลังจะมีปัญหากับแรงสะบัดของมือในขณะน้าวสายยิง เนื่องจากขณะที่คุณกำคันธนู เวลาปล่อยสายยิงออกไป คันธนูหรือ Riser จะสะบัด แรงสะบัดของมือนี้เป็นสาเหตุให้ธนูส่งลูกให้พุ่งออกไปลักษณะ ออกซ้ายหรือออกขวา และไม่สามารถรักษากลุ่มของลูกได้

ด้วยตำแหน่งและลักษณะการวางมือที่ถูกต้องเหมาะสม คันธนูจะไม่ถูกแรงสะบัดจากมือ

Bow Hand

ลักษณะการวางมือที่ถูกต้อง เหยียดแขนซ้ายที่ถือคันธนูออกไป ให้นิ้วมือโค้งกำหลวมๆ ลงบน Grip ข้อมือหมุนเอียงเล็กน้อยให้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งทำมุมกันเป็นลักษณะรูปตัว V
(ผู้ที่ถนัดยิงด้วยมือซ้าย ก็สามารถทำได้ แต่สลับเป็นเหยียดแขนขาวที่ถือคันธนูออกไปแทน) แค่ทำให้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเป็นรูปตัว V

ตำแหน่งการวางมือที่เหมาะสม

Grip มือจับ

การวางมือลงบน Grip มือจับ ตำแหน่งคร่าวๆไม่ควรเกินเส้นชีวิต (เส้นลายมือตามตำราดูลายมือ) นิ้วก้อยจะไม่สัมผัสกับส่วนใด
ตอนนี้คุณจะมีด้ามจับคันธนูอยู่ในระหว่างนิ้วชี้และนิ้วโป้งที่เป็นรูปตัว V ดึงสายธนูเล็กน้อยด้วยมืออีกข้างหนึ่ง คันธนูก็จะอยู่ติดกับฝ่ามือไม่หล่น

ค่อยๆน้าวสายให้เต็มระยะ พยายามให้นิ้วผ่อนคลายไม่เกร็ง อย่าใช้นิ้วบีบหรือหนีบด้ามจับ นิ้วชี้จะแตะที่บริเวณด้านหน้าคันธนู นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อย จะกำในลักษณะหลวมๆ แนบด้านข้างบริเวณด้ามมือจับ ปลายนิ้วโป้งชี้ไปด้านหน้า

ลักษณะที่ผิด มักกำด้ามจับเหมือนกำด้ามปืน

นี่เป็นลักษณะการวางมือจับคันธนูที่ถูกต้อง

สังเกตได้ว่านิ้วจะอยู่ในลักษณะผ่อนคลาย ไม่มีการจับกำคันธนู

ลองพิจารณาดูว่าการถือคันในลักษณะแบบนี้ Grip จะสัมผัสอยู่ในตำแหน่งบริเวรณอุ้งมือของนิ้วโป้งมากกว่าจะอยู่กลางร่องฝ่ามือ ซึ่งจะไม่ถูกต้องถ้าถือคันในลักษณะเดียวกับกำด้ามปืน

สังเกตได้ว่าข้อสันนิ้วจะเรียงทำมุมเอียงลง 45 องศา มากกว่าจะเรียงแนวตั้งขนานไปกับ Grip ด้วยการจับที่ถูกต้ององศาของข้อศอกจะช่วยให้สายไม่ตีแขน

การวางมือที่ไม่ถูกต้อง กำมือจับเหมือนกำด้ามปืน สังเกตลักษณะการเรียงของสันข้อนิ้วจะเรียงแนวตั้งขนาบไปกับ Grip
ตำแหน่งการวางมือที่ถูกต้อง สังเกตได้ว่าการเรียงของสันข้อนิ้ว ทำมุมเอียงลง 45 องศา

สายตีแขน?

ถ้าคุณเป็นนักธนู Compound และถ้าถูกสายตีแขนบ่อย นั่นอาจเป็นเพราะตำแหน่งมือจับของคุณไม่ถูกต้อง

ในกรณีของคันธนูประเภท Recurve ด้วยคันที่ยาวกว่า สายธนูยาวกว่า สายที่ถูกปล่อยยิงจะสะบัดได้กว้างกว่าคัน Compound นักธนู Recurve ก็อาจจะถูกสายตีแขนเฉี่ยวๆ ได้ ถึงแม้มือจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ตาม แต่มันจะโดนตีเต็มแรงถ้าหากวางตำแหน่งมือได้ไม่ถูกต้อง

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการวางตำแหน่งมือ

ตำแหน่งการวางมือจะต้องไม่ลื่นไถลออกด้านใดด้านหนึ่ง ฝ่ามือแค่ดันไปด้านหน้า น้ำหนักคันจะอยู่บริเวณจุดตำแหน่งรับน้ำหนักของฝ่ามือ เมื่อปล่อยสายยิงแล้วคันธนูจะหลุดออกจากฝ่ามือไปข้างหน้าตรงๆ

การเลือกใช้ Grip

Grip สูง (High Grip), Grip กลาง (Medium Grip), หรือ Grip ต่ำ (Low Grip) ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของผู้ยิง
ผู้ยิงสามารถเสริม, เติม, แต่ง ขนาดและรูปร่างของ Grip ได้ หรืออาจติดแผ่น, วัสดุกันลื่นบริเวณมือจับ เพื่อไม่ให้ Grip ลื่นและกระชับมือดีขึ้น ก็ได้
ตำแหน่งข้อมือที่เลื่อน ไม่อยู่ในตำแหน่งเดิม ย่อมมีผลโดยตรงกับกลุ่มของลูกธนูบนเป้า

กางนิ้ว?

บางคนก็กางนิ้วขณะถือคัน  อาจเป็นเพราะตั้งแต่เริ่มหัดคุณไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกับการวางนิ้ว ถึงจะวางตำแหน่งคันธนูลงตรงจุดอุ้งฝ่ามือนิ้วโป้งได้ถูก แต่การยิงโดยลักษณะที่นิ้วกางออก นั่นก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนัก

เพราะคันธนูอาจเคลื่อนที่ออกไปได้เบี่ยงออกทางซ้าย หรือ ทางขวา พยายามฝืนโดยควบคุมการวางมือโดยไม่ให้นิ้วกางออก บ้างก็ยิงโดยนิ้วก้อยชี้ไปด้านหน้าคันธนู ถ้าคุณยิงธนู Compound การลดน้ำหนักน้าวสายลงบ้าง อาจช่วยให้คุณคุ้นเคยในการปรับการวางมือได้ดีขึ้น

ถ้าเป็นไปได้ ใช้เวลาในช่วงปรับท่าทางการวางมือ ฝึกโดยการยิงธนูใส่ Back Stop ในระยะใกล้ๆ ไม่ต้องติดเป้า ใส่ใจเรื่องการวางมือ นิ้ว ตามลักษณะ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้มันจะไม่คุ้น แต่การปรับฟอร์มการยิงต้องใช้เวลา และความใส่ใจ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้จดจำความรู้สึกในฟอร์มที่ถูกต้องอย่างช้าๆ แล้วคุณจะสังเกตุได้ว่ากลุ่มลูกเล็กลง

เรียบเรียงจากบทความของ P.J.Reilly

error: เวปไซต์นี้ ป้องกันคัดลอกเนื้อหา !!